``

``
Helsiink Pride 2014 kuva T. Koivisto

JP Väisänen: Sateenkaaríkansa irti kahleista
SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisäsen mielestä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat tietenkin osa karnevalistista pridejuhlaparaatia mutta myös tärkeä osa oikeuksiensa puolesta taistelevaa työväenluokkaa. Väisänen vetoaa sateenkaarijärjestöihin, että ne alkavat luokkatietoisemmin vaatia oikeutta osallistua yhteisen vastuun kantamiseen.

VAPAUS on vaativa prosessi. On tiedostettava ihmistä sortavat rakenteet. Nykyiset markkinoiden diktatuuriin perustuvat rakenteet sortavat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä – sateenkaarikansaa. Transihmisten osalta sorto näkyy räikeimmillään pakkosterilisaatiovaatimuksena ehtona henkilön juridisen sukupuolen tunnustamiselle.

Sukupuoli ja seksuaalivähemmistöt ovat osa karnevalistista pridejuhlaparaatia mutta myös tärkeä osa oikeuksiensa puolesta taistelevaa työväenluokkaa. Kyllä me homot ja lesbot tiedämme miten kapitalismi sortaa Sateenkaarityöläisiä ja alistaa työntekemisen ja työsopimukset suurpääoman voitontavoittelulle. Sateenkaarikansa ei vapaudu kahleistaan vain katsomalla yksisilmäisesti, vaikka vain translakiin tai sukupuolien tasa-arvokehitykseen, joita toki on pidettävä taistelumme keskiössä.

HLBTQI-toverien toivoisi tiedostavan, että myös sateenkaarikansa on osa työväenluokkaa ja yhteistä radikaalia rintamaa, jonka yhteistaistelulla vapaus tarkoittaa vapautumista ihmistä sortavista rakenteista ja jonka päämääränä voi olla arvojen uudelleen määrittely niin, että ihminen tulee aina ennen taloutta eikä niin kuin kapitalismissa ja markkinoiden logiikassa, jossa voitot ja bisnes sanelevat järjestyksen.

VASTUU tarkoittaa osallistuvaa demokratiaa ja yhteiskuntaa, jossa ihmiset voivat vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin. Miten osallisuus onnistuu tämän päivän Suomessa? Heikosti. Harvalla meistä on mahdollisuus valita missä ja miten asuu. Harvalla meistä on mahdollisuus valita missä ja miten monta tuntia on töissä.

On väärin ja sietämätöntä, että Suomessa ja EU:ssa valta on keskittynyt pankkien ja yritysten suurimpien omistajien ja johtajien, Elinkeinoelämän keskusliiton, tärkeimpien ministereiden, presidentin sekä Euroopan unionin ja valtion huippuvirkamiesten eliitille.

Sateenkaarikansan on herättävä uuteen radikaaliin rooliinsa. On meidän kaikkien tehtävä laajentaa vallan käsitystä ja korjattava suomalaista demokratiaa. On meidän jokaisen tehtävä värittää se kaikissa sateenkaaren väreissä nykyisen rahan vallan värien sijaan.  Valtaa on keskittämisen sijaan jaettava. Mediaa ja tiedotusta supistamisen ja sensuroinnin sijaan avattava ja saatava erilaiset ihmiset, erilaiset ajattelijat ja eriävät mielipiteet esille – vanhaa valtaa haastamaan!

Vastuulla pitää myös tarkoittaa kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistamista. Hyvässä yhteiskunnassa ei vain poliittisilla puolueilla pitäisi olla oikeus päättää asioista. Hyvässä yhteiskunnassa bisneksen pitää olla renki. Kansalaisjärjestöillä ja esim. sateenkaarikansalla erilaisilla järjestöillä tulee olla laajempaa merkitystä kuin vain lausunnon antajan rooli lakeja valmisteltaessa. Sateenkaarikansan erilaisilla järjestöillä voisi hyvin olla oma erityinen paikkansa kaupunkinen kaupunginosavaltuustoissa tai korttelitoimikunnissa.

VALTAA on siis jaettava eikä supistettava kuten esimerkiksi Helsingissä on juuri tehty. Pelkän kommentoijan roolin lisäksi kansalaisjärjestöillä tulee olla myös valtaa päättä alueellisesti myös rahan käyttämisestä – budjeteista. Aloitteemme on siitäkin näkökulmasta radikaali ja entistä tarpeellisempi.

Vetoan kaikkiin sateenkaarijärjestöihin, että ne alkavat luokkatietoisesti suunnitella, rakentaa ja vaatia oikeutta osallistua yhteisen vastuun kantamiseen ja ottavat vallan itselleen.
Helsinki Pride teema ”VASTUU JA VAPAUS” on siitäkin huolimatta, että se kuulostaa Kokoomuksen vaalilaululta, ihan hyvä Pride-teema. 

On todella tarpeellista, että sateenkaarikansa alkaa tiedostaa oman roolinsa osana työväenluokkaa ja yhteistä radikaalia rintamaa, jonka yhteistaistelulla vapaus tarkoittaa vapautumista ihmistä sortavista rakenteista ja jonka päämääränä voi olla arvojen uudelleen määrittely niin, että ihminen tulee aina ennen taloutta eikä niin kuin kapitalismissa ja markkinoiden logiikassa jossa voitot ja bisnes sanelevat järjestyksen.

Hyvää Pridea kaikille! Minulle nämä juhlat ovat aina olleet vapautuspäivät. Suosittelen kaikille kahleista irtaantumista!

Suomen kommunistinen puolue
puheenjohtaja
JP (Juha-Pekka) Väisänen

Viharikosten seksuaalivähemmistöjä vastaan on loputtava!


Kuvassa Punaisen sateenkaaren aktivisti SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen
Viharikosten seksuaalivähemmistöjä vastaan on loputtava!
Punainen Sateenkaari yhtyy Amnestyn vetoomukseen Venäjän ja Tšetšenian viranomaisille, jossa vaaditaan heitä tutkimaan homoiksi oletettujen sieppaukset ja tapot perusteellisesti ja tuotava syylliset oikeuden eteen. -Seksuaalisen suuntautumisen perusteella vainottujen turvallisuudesta on huolehdittava. 
Tšetšenian viranomaisten törkeät ja syrjivät lausunnot, kuten ihmisoikeusneuvoston jäsenen Kheda Saratovan hyväksyvä lausunto sukulaisten oikeudesta tappaa seksuaalivähemmistöön kuuluva henkilö, on tuomittava. 
Kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat Venäjän ja Tšetšenian viranomaiset tutkimaan viharikokset ja tuomittava niihin syyllistyneet oikeudessa.

Punainen sateenkaari Brysselin Queer-kokouksessa

Janina Paasonen
 


 
 
 
 
 
 Punainen sateenkaari Brysselin Queer-kokouksessa

Janina Paasonen, SKP:n Helsingin piiritoimikunnan jäsen ja Tiedonantajan kolumnisti osallistuu 3.7.  Brysselissä järjestettävään Euroopan vasemmiston sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen Queer-European Left työryhmän kokoukseen.

Paasonen avaa eurooppalaista keskustelua SKP:n sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavan Punaisen sateenkaaren uudella aloitteella itsenäisestä vanhemmuudesta.  Punaisen sateenkaaren aloitteella ja ajankohtaisella toiminnalla tuetaan homoparien ja yksinäisten ihmisten adoptiota, sekä kolmannen sukupuolen virallistamista.

- Näiden HLBTQI-asioiden edistäminen on ensiarvoista koska oikeudenmukainen yhteiskunta on saavutettavissa vain kaikista erottelevista kategorisoinneista ja eriarvoistavasta lokeroinnista vapautumisen kautta, sanoo Paasonen Pride-viikolla Helsingissä
Punainen sateenkaari Helsinki Prideilla

Löydät meidät Senaatintorilta Aleksanterin patsaalta. Etsi kampanjakuvia, jotka näet tämän tapahtuman kuvassa. Tervetuloa suuntautumiseen tai poliittiseen sitoutumiseen katsomatta!

Kutsumme kaikki punaisen sateenkaaren väreihin samaistuvat tasa-arvotaistelijat mukaan puolustamaan ihmisten oikeutta olla sellaisia kuin ovat. Me emme usko ahtaisiin sukupuolijaotteluihin, meille vaihtoehtoja on rajattomasti, ei vain kaksi.

Tämän vuoden teemana Punaisella sateenkaarella on äitiyslaki. Vaadimme tasapuolista kohtelua vanhemmille heidän suuntautumisestaan tai ominaisuuksistaan riippumatta. Valtion ja kuntien ei tule päättää vanhemmuudesta, se on perheiden oma asia.

Perheen sisäinen adoptio on tehtävä helpoksi ja vaivattomaksi ja kaikkien perheiden mahdollisuutta olemassaoloon on tuettava ilman ulkopuolelta tulevaa turhaa vanhemmuuden arvottamista. Vanhemmuus ei ole kiinni vanhemman sukupuolesta, suuntautumisesta, tulotasosta tai vammattomuudesta.

Vanhemmuus on tahdon ja rakkauden asia.

 

Vanhemmuus on tahtotila

Vaadimme tasapuolista kohtelua vanhemmille heidän sukupuolisesta tai seksuaalisesta suuntautumisestaan tai ominaisuuksistaan riippumatta. Valtion ja kuntien ei tule päättää vanhemmuudesta, se on perheiden oma asia. Perheen sisäinen adoptio on tehtävä helpoksi ja vaivattomaksi ja kaikkien perheiden mahdollisuutta olemassaoloon on tuettava ilman ulkopuolelta tulevaa turhaa vanhemmuuden arvottamista.

Vanhemmuus ei ole kiinni vanhemman sukupuolesta, sukupuolisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, tulotasosta tai vammattomuudesta. Punainen sateenkaari tukee kansalaisaloitetta Äitiyslain uudistamisesta. Haluamme vaikuttaa osaltaan myös kansanedustajiin niin, että aloitteen ajama muutos sekä naisparin molempien osapuolten oikeudesta vanhemmuuteen, että heidän yhdessä hankkimansa lapsen oikeudesta vanhempiinsa toteutuu.

Vanhemmuus on tahdon ja rakkauden asia.

Valitettavasti yhteiskunnassamme on paljon lakeja ja käytäntöjä, jotka asettavat vanhemmat eriarvoiseen asemaan heidän ominaisuuksistaan riippuen. Punaisen sateenkaaren mielestä vanhemmuus kaipaa tukea, ei arvottamista. Haluamme kiinnittää erityistä huomiota myös vammaisten vanhempien kohteluun. Tällä hetkellä suurin osa kunnista päätyy lasten huostaan ottamiseen, mikäli esimerkiksi perheen vammaton vanhempi kuolee. Sen sijaan, että tarjottaisiin perheelle kipeästi kaivattua tukea sekä raskaaseen tilanteeseen että arjen pyörittämiseen, viedään lapsilta toinenkin vanhempi ja leskeksi jääneeltä vanhemmalta oikeus vanhemmuuteen.

Säästöjen ja ahtaiden perinteisten raamien sijaan perheet tarvitsevat tukea ja apua. Ennaltaehkäisevään tukeen ja apuun panostaminen ja turhien ja epäoikeudenmukaisten säädösten muuttaminen auttaisi niin lapsia kuin vanhempiakin. Lisäksi se toisi meille todellisia säästöjä niin talouden kuin inhimillisyydenkin mittareilla mitattuna.

SKP:n SUVAKKI-kynttilä haastaa kansallismieliset sinivalkoiset


Suomen kommunistisen puolueen toimistolla järjestetään ensi viikon torstaina 3.6. kello 16–18 kansalliset kynttilätalkoot. Kaikille avoimessa ja maksuttomassa työpajassa opiskellaan miten tehdään Suvakki*-kynttilä.  

 SKP:n puheenjohtaja käsitetaiteilija JP Väisänen ohjaa suvakkityöpajaa osoitteessa Hitsaajankatu 9 A 6. kerros. 

Tervetuloa rasismin vastaisiin talkoisiin ja vaatimaan loppua Linnan juhlille. 

Toimittajille ja työpajaan osallistujille glögi ja piparitarjoilu.

*suvakki

  1. (nettislangia, halventava) suvaitsevaisuuden kannattaja tai edistäjä.

Trans, eteenpäin!

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa ei ole sijaa yleiselle oikeudenmukaisuudelle. Yhdenvertaisuus mainitaan siinä kaksi kertaa ja ihmisoikeudetkin vain viisi kertaa, kun talous nostetaan esille noin 100 kertaa ja turvallisuuskin 40 kertaa. Yritystoimintaan ja omistamiseen luvataan kuluvalla hallituskaudella miljardiluokan verohelpotuksia, ja asehankintoihin 11 miljardin lisäys.

Toisaalla leikkaukset ja heikennykset kohdentuvat jo ennestään heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin, naisiin, opiskelijoihin ja eläkeläisiin. Globaalisti kehitysyhteistyöhön kohdistettavat leikkaukset vaikeuttavat köyhyyden poistamista sekä demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumista. Sipilän pudottama giljotiinin terä katkaisee   merkittävästi myös sateenkaari kansan kaulaa mm työttömyysturvan ja muiden sosiaalietuuksien leikkauksien kautta.
                     
Transsukupuolisten ihmisten oikeuksia poljetaan edelleen koko EU:n alueella. Suurimmassa osassa Eurooppaa transsukupuoliset altistetaan erilaisille peruuttamattomille toimenpiteille, kuten Suomessa edelleen käytössä oleville pakkosterilisaatioille. Tsanssukupoliset joutuvat todistelemaan identiteettiään useille lääkäreille ja psykologeille ennen kuin todellinen sukupuolensa vahvistetaan.

Vetoamme Sipilään translain uudistamiseksi. Haluamme muistuttaa, että nykyinen laki loukkaa transsukupuolisten ihmisoikeuksia. Pakkosterilisaatio ja turhat tutkimukset on lopetettava.

Työväenliikkeen tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. SKP:n poliittinen toimikunta on linjannut (16.12.2014), että sukupuoli pitäisi voida muuttaa ilmoittamalla siitä maistraattiin kuten esim. Argentiinassa, Saksassa ja Tanskassa, korjattu translaki tulisi saada voimaan mahdollisimman pian ja kolmas sukupuoli pitäisi tunnustaa, jotta lääkärien ei tarvitsisi päättä vastasyntyneen sukupuolta epäselvissä tapauksissa. 

Punainen Sateenkaari yhtyy Amnestyn tuoreeseen kannanottoon: ”Juridisen sukupuolen vahvistamisen ehdoksi ei saa asettaa lisääntymiskyvyttömyyttä eikä mitään lääketieteellistä hoitoa, toimenpidettä tai diagnoosia. Ehdoksi ei myöskään saa asettaa terveydenhoitohenkilöstön tai muun kolmannen osapuolen lausuntoa tai vastaavaa. Juridisen sukupuolen vahvistaminen ja henkilön mahdollisesti tarvitsema lääketieteellinen hoito pitää erottaa toisistaan, eikä niiden toteutumista saa ehdollistaa toisistaan riippuviksi. Mahdollisten lääketieteellisten hoitojen tulee perustua kunkin potilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Juridisen sukupuolen vahvistamisen pitää olla sujuvaa ja nopeaa.”

Nämä vaatimukset ovat yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa. Translain uudistaminen poistaisi lainsäädännöstämme ihmisoikeuksia loukkaavan kohdan, josta YK on useasti Suomea huomauttanut.

Punainen Sateenkaari osoittaa tukensa myös Kreikan Syrizalle, joka ajaa köyhien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Niin kreikkalaisten kuin suomalaistenkin perusoikeuksien puolustamisessa on kyse sosiaali-, talous-, kulttuuri- ja ihmisoikeuksista, kuten HLBTQ-oikeuksista. Alas alhainen alistuspolitiikka!