``

``
Helsiink Pride 2014 kuva T. Koivisto

Tasa-arvoinen yhteiskunta vaatii tasa-arvoiset lait!


Punaisen sateenkaaren Pridejulkilausuma 2014:

 


Tasa-arvoinen yhteiskunta vaatii tasa-arvoiset lait!

Punainen sateenkaari paheksuu eduskunnan lakivaliokunnan päätöstä hylätä kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolainsäädännöstä. On täysin käsittämätöntä, että muutaman ihmisen mielipide riittää mitätöimään satojentuhansien tahdonilmaisun. Vetoamme eduskuntaan, että se syksyllä päättäisi ottaa kannan tasa-arvon puolesta syrjintää vastaan. Uudelta hallitukselta puolestaan vaadimme translain uudistuksen saattamista päätökseen vielä tällä hallituskaudella.

Tasa-arvoinen avioliittolaki ratkaisisi toteutuessaan yhden translainsäädännön ongelman. Nykyään laki vaatii juridisen sukupuolensa vaihtoa hakevalta pakkosterilisaation, lääketieteellisen selvityksen kuulumisesta ”vastakkaiseen sukupuoleen” ja 18 vuoden iän lisäksi myös avioliiton muuttamista rekisteröidyksi parisuhteeksi tai päinvastoin.

Punainen sateenkaari toivoo, että Suomessa otetaan mallia Tanskasta, jossa translakiin jätettiin vaatimuksiksi vain täysi-ikäisyys ja 6 kuukauden harkinta-aika. Ei ole kenenkään etu aiheuttaa ihmisille vakavia mielenterveyden ja muita ongelmia vain siksi, että yhteiskunnan on vaikea käsitellä erilaisuutta. Ei myöskään ole hyväksyttävää, että ihmiset laitetaan valitsemaan esimerkiksi sukupuolensa korjaamisen ja lasten saamisen välillä. Etenkin nuorille nämä ovat täysin kohtuuttomia vaatimuksia.

Kaikenlainen sukupuoleen tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä on kitkettävä myös työelämästä. On aivan yhtä väärin erottaa nainen lasten saamisen takia, jättää mies palkkaamatta homouden takia kuin siirtää transmies pois asiakaspalvelutehtävistä.

Työelämän on oltava tasa-arvoista, eikä siihen riitä pelkästään asenteiden muuttaminen, tarvitaan myös sellainen lainsäädäntö, että se tukee syrjintää kokenutta henkilöä, ei syrji häntä lisää.

Punainen sateenkaari (SKP)

Punainen sateekaari kannattaa avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi.


JP Väisänen: "Kannatan avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi. Samaa sukupuolta olevat parit tulee asettaa lainsäädännössä yhdenvertaiseen asemaan eri sukupuolta olevien parien kanssa."
 SKP:n HLBT- työryhmä Punainen sateenkaari kannattaa avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi. Samaa sukupuolta olevat parit tulee asettaa lainsäädännössä yhdenvertaiseen asemaan eri sukupuolta olevien parien kanssa." / kuva SKP arkisto
Punainen sateekaari haluan antaa toisenlaisen poliittisen viestin kuin mitä konservatiivit Kataisen hallituksen edustajat ja homofobinen parlamentaarinen oppositio. 

On hyvä muistaa ainakin kolme asiaa liittyen keskusteluun sukupuolineutraalista avioliittolaista. Ensimmäiseksi; kuuden puolueen hallitus ei saanut mahtumaan sukupuolineutraalia avioliittolakia hallitusohjelmaan. Toiseksi; suuri joukko suomalaisia (166 851) on omalla allekirjoituksellaan pakottanut eduskunnan käsittelemään asiaa - kiitos uuden kansalaisaloitteen mahdollisuuden. Kolmanneksi on hyvä muistaa, että työväenliikkeen tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Meillä kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet myös riippumatta meidän sukupuolisesta suuntautumisesta.
Suomeen saatiin laki rekisteröidystä parisuhteesta vuonna 2002. Se ei kuitenkaan anna kaikkia samoja oikeuksia kuin avioliitossa. Sosiaali- ja verolainsäädännössä avio- ja avoliittoja koskevat säädökset eivät koske rekisteröityjä parisuhteita. Myöskään adoptio-oikeus ja nimilaki eivät koske yhtäläisesti rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä. 
Monissa muissa maissa avioliittolainsäädäntö on jo uudistettu sukupuolineutraaliksi. Näin on tehty muun muassa Belgiassa, Espanjassa, Hollannissa, Norjassa ja Ruotsissa. Esimerkiksi Ruotsissa avioliittolain muutos johti myös luterilaisen kirkon päätökseen, joka mahdollistaa kirkollisen vihkimisen homopareille. 
Punainen sateekaari kannattaa avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi. Samaa sukupuolta olevat parit tulee asettaa lainsäädännössä yhdenvertaiseen asemaan eri sukupuolta olevien parien kanssa. SKP kannattaa valtion ja kirkkokuntien toisistaan erottamista ja on tämän linjan mukaisesti sitä mieltä, että kirkoilla ei pidä olla päätösvaltaa eikä veto-oikeutta avioliittolainsäädäntöön. 

Punainen sateekaari tukee espanjalaisten naisten taistelua!

Suomen kommunistinen puolue on mukana Euroopan vasemmiston solidaarisuuskampanjassa, jolla tuetaan naisten oikeutta päättää omasta kehostaan. Solidaarisuutta tarvitaan tänään erityisesti Espanjassa.

Espanjan hallitus yrittää nostaa kannatustaan myötäilemällä katolisen kirkon kantoja muun muassa kieltämällä naisilta abortin ja toisaalta poistamalla yksinäisten naisten oikeuden hedelmöityshoitoihin. Oikeistopuolue Partido Popularin lakialoitteen mukaan jatkossa Espanjassa olisi mahdollista saada abortti ainoastaan tilanteessa, jossa äidin terveys on vakavasti uhattuna.

Euroopan vasemmiston puolue on mukana espanjalaisessa “vapaudenjuna” aloitteessa, joka on syntynyt vastatoimena Espanjan oikeistopuoleen ajamalle abortin kieltävälle laille. Naisten oikeuksien räikeä loukkaus johtaa laittomien aborttien yleistymiseen ja sen vaikutus kohdistuu etenkin köyhimpiin naisiin, joiden ei ole mahdollista matkustaa muualle Eurooppaan teettämään aborttinsa siellä.

– On täysin käsittämätöntä, miten eurooppalaisen leikkauspolitiikan laskua jatkuvasti maksatetaan naisilla. Espanjan tilanne osoittaa, että hallitukset ovat valmiita lisäämään naisten taakkaa, paitsi poistamalla sosiaalipalvelut ja irtisanomalla niihin työllistyneet naiset, myös jopa poistamalla naisten oikeuden päättää omasta kehostaan, toteaa helsinkiläinen paikallispolitiikan vaikuttaja ja SKP:n eurovaaliehdokas Tiina Sandberg.

– YK:n ihmisoikeusneuvosto on jo 2009 ottanut selkeän kannan siihen, ettei ihmisten sosiaaliturvaa ja palveluita saa leikata tai vaarantaa valtioiden heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Aborttien määrä valtiossa ei riipu abortin saamisen helppoudesta, vaan se heijastelee ennen kaikkea sitä, miten yhteiskunta tukee äitejä ja toisaalta miten paljon panostetaan seksuaaliterveyden opetukseen ja ehkäisyvälineiden saannin helpottamiseen, sanoo Sandebrg.

Euroopan vasemmisto kutsuu kaikkia edistyksellisiä voimia solidaarisuustoimiin ihmisoikeuksien puolesta markkinoiden ja oikeistovoimien mielivaltaa vastaan. Kampanjapäivänä 1.helmikuuta halutaan nostaa esille naisten oikeus päättää omasta kehostaan ja heidän oikeutensa aborttiin.

QUEER ON KAUNISTA JA SUUDELMAT POLITIIKKAA


Punainen sateenkaari (SKP) 29.6.2013

Helsinki Pride 2013 kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuman teema on kohtaaminen. Teema on erinomainen, koska se nostaa esiin, kuinka poliittinen eliitti ja tavalliset normihomot kaduntallaajat elävät - kaukana toistensa todellisuudesta. Punaisen sateenkaaren PRIDE-banderollin slogan ”Queer on kaunista” viittaa 60-luvun afro-amerikkalaisten emansipaation kautta tämän päivän sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tarpeeseen vapautua eliitin asettamista kahleista.

Juuri julkaistu (17.5.2013) EU:n perusoikeusviraston tutkimus HLBT-vähemmistöjen ihmisoikeusongelmista kertoo tämän päivän erilaisista kahleista Euroopassa. Kiusaaminen oppilaitoksissa, transihmisten kokema syrjintä työelämässä, työnhaussa ja terveydenhuollossa sekä lukuisat viharikokset ovat keskeisiä ihmisoikeusongelmia.
Punainen sateenkaari vaatii nykyisen politiikan suunnan muuttamista. Queer-kahleista voidaan irtautua lainsäädäntöä muuttamalla ja parantamalla vähemmistöjen mahdollisuutta vaikuttaa omiin oikeuksiinsa.

LOPPU HOMOILLA RATSASTAMISELLE!

Punaisen sateenkaaren mielestä gay-kansalle on tehty katteettomia vaalilupauksia. On aika antaa kenkää poliittisille spekulanteille ja homoilla eduskuntaan ratsastaneilla. Ei riitä, että poliittinen eliitti kerää homojen ja lesbojen äänet vaalien alla tilanteessa, jossa itse puolueet kuitenkaan eivät ole sitoutuneet edistämään sateenkaari-kansan ihmisoikeuksia. Punaisen sateenkaaren mielestä todellista muutosta haluavien homojen on syrjäytettävä taantumukselliset pr-patsaat, astuttava itse johtoon ja ryhdyttävä vaikuttamaan omiin oikeuksiinsa.
Todellista HLBT-kulttuuria, kuten muutakaan kulttuuria, ei voi ostaa. Kulttuuri tehdään ja siihen osallistutaan yhdessä, yhdessä se myös koetaan. Vähemmistöillä on oikeus todelliseen omaan kulttuuriin. Tämän pitää alkaa näkyä myös siellä, missä päätetään talousarvioista ja taistellaan poliittisista johtopaikoista.

Vain yksittäiset hallituspuolueiden kansanedustajat ovat pitäneet esillä HLBT-oikeuksia. Esimerkiksi sukupuolineutraali avioliittolaki ei kuulu Kataisen kuuden puolueen hallitusohjelmaan. Punaisen sateenkaaren mielestä tämä on räikeän ristiriitaista; ammottava aukko yksilöiden ja yhteisöjen normien välillä.RADIKAALIT HETEROT

Viime aikoina Suomessa on tehty paljon politiikkaa suudelmilla. Pakko tanssia ohjelman juryn jäsen tanssija Ätäteki sen, Krista Sigfrieds teki sen miljoona yleisön edessä Euroviisuissa ja erään trendilehden sivuilla useat eri alojen tunnetut tekivät sen. Heterot ottivat kantaa sukupuoli ja seksuaalivähemmistöjen puolesta suutelemalla. On erittäin tervetullutta, että yksittäiset julkisuuden henkilöt edistävät asiaa, jota poliittinen eliitti ei edistä. Tahdon-kampanja on erinomainen. Kansalaisaloite joudutaan ottamaan käsittelyyn eduskunnassa, vaikka kuusi hallituspuoluetta ei sitä tahtosikaan.

Suurpääoman politiikkaa komppaavat hallituksen sixpäkkiläiset kohtaavat tässä klassisen tilanteen, jossa joukkojen yhdistyessä kaikki ei enää menekään suunnitelmien mukaan.
Joku onkin viisastellut ja todennut samaa kysymällä ”Mitä suurpääoma eniten pelkää? Joukkoliikettä." Tähän tänään voisi tänään lisätä, että myös poliittisia suudelmia.

Punaisen sateenkaaten PRIDEJULKILAUSUMA 2012

                                                                                                                                                                                       kuva T. Koivisto


ROTTA* HALLITUKSEN ANTI-GAY POLITIIKALLE
Suomessa on kuuden puolueen sateenkaarihallitus, jonka leikkauspolitiikka heikentää kansalaisten ja myös HLBT-vähemmistöihin kuuluvien yhdenvertaisia oikeuksia, kurjistaa heikoimmassa olevan homojen ja lesbojen elämää ja estää parisuhteessa elävien perheoikeuksien täyttä toteutumista.   

Hallitus ei käytännössä edistä transihmisten oikeuksia eikä hallitusohjelmassa pyritä edistämään sukupuolineutraalia avioliittolakia tai samaa sukupuolta olevien oikeutta adoptioon.

Punaisen sateenkaaren mielestä Suomi säästää kokoomuksen johdolla pian itsensä hengiltä, marginalisoi vähemmistöjä, luo köyhyyttä, lisää tuloeroja ja edistää tuloerojen kasvua. Hallituksen säästöohjelmat ja budjettiraamit leikkaavat nyt vakavasti juuri sieltä missä sukupuoli – ja seksuaalivähemmistöjen hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja yhteiskunnallista osallistumista pitäisi kehittää – sivistyksestä, koulutuksesta ja kulttuurista.

LOPPU LEIKKAUSPOLITIIKALLE!
Punaisen sateenkaaren mielestä PRIDE:n suojelijan kulttuuriministeri Arhinmäen ollakseen uskottava ja suojellakseen seksuaalivähemmistöjen todellista vapautumista pitäisi sanoutua irti hallituksen oikeistolaisesta leikkauspolitiikasta. On mahdotonta yhtäällä lopettaa resursseja ja toisaalla kertoa siitä miten toiminta paranee ja kehittyy lisäämällä vaikka uudenlaista tasa-arvon ymmärtämistä.

Toisenlaiselle radikaalille vasemmistolaiselle ja punavihreälle yhteistyölle ja politiikalle on myös HLBT-perspektiivistä tarvetta.  Suomi voisi olla eurooppalainen sivistysvaltio, pitää huolta koulutuksesta, kulttuurista ja globaalina kollektiivina kasvaa suvaitsevaisuuteen.   HLBT-hyvinvointi tarvitsee sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen erityistarpeiden taloudellista huomiointia enemmän kuin palveluihin kohdistuvia leikkauslistoja.   

Nykyinen hallitus haluaa leikata kuntaosuuksista, ajaa peruspalvelut kuralle, lopettaa noin 40 000 kuntasektorin työpaikkaa ja luoda maaperää kuntapalveluita korvaavalle yksityiselle sektorille. 

Punainen sateenkaari esittää vastalauseen nykymenolle ja peräänkuuluttaa pelkän ilmapiirivaikuttamisen sijaan radikaaleja ja rakentavia päätöksiä perusturvasta ja julkisen sektorin, kuntien ja valtion roolista vastuunkantajana. 

TILAA VÄHEMMISTÖILLE JA VAIHTOEHDOILLE

Helsinki PRIDE 2012 -tapahtuman teema on tila. Punainen sateenkaari esittää vastalauseen hallituksen leikkauslistoille ja vaatii tilalle solidaarisuutta ja politiikkaa, jossa ihmisen tarpeet asetetaan bisneksen edelle.  Hallituksen politiikka on loogista vain kun sitä tarkastelee kansainvälisen suuren rahan ja pankkien perspektiivistä. 

Punainen sateenkaari pitää Setan vuoden teemaa tärkeänä ja vaatii tilaa ja vaihtoehtoja politiikalle, jolla turvataan demokraattisen Suomen rakentaminen, jossa vähemmistöt ovat yhteiskunnan täysvaltaisia vaikuttajia ja jossa heillä on oikeaa päätäntävaltaa. 

Punainen sateenkaari on kulttuuriministeri Arhinmäen kanssa erimieltä siitä, että Helsingistä olisi viime vuosina tullut avoimempi ja hauskempi kaupunki. Muutosta on tapahtunut jo aiemmin, mutta viime vuosina kaupunkilaisten oikeus maksuttomaan ja julkiseen tilaan on kaventunut. Hauskuus on olut kaukana siitä, että Helsingin kaupunki kuukausi sitten hääti todellista demokratiaa vaatineen Occypy-liikkeen mielenosoituksen Kansalaistoriksi nimetyltä aukiolta ihan Arhinmäen silmistä eduskuntatalon edestä pois häiritsemästä.

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on julistanut PRIDE-rauhan. Punainen sateenkaaren mielestä se, että rauhan julistaa Jussi Pajunen, uusliberaali poliittisen eliitin pukuherra, joka politiikallaan tähtää lähdes kaiken julkisen yksityistämiseen ja kollektiivisen lopettamiseen, kuulostaa matkailunedistäjärotan puheenvuorolta ja näyttäytyy näennäissuvaitsevaisuuden irvikuvana. 

Pajusen linjalle on vaihtoehtoja. Punainen sateenkaari vaatii Helsingin kaupungin vuosittain satojen miljoonien ylijäämistä ja lähes miljardin kassatalletuksista ohjattavaksi lisää rahaa sivistyksen, koulutuksen ja kulttuurin toimintaan sekä lähipalveluihin, työllisyyteen ja asumismenojen nousun hillitsemiseen. Punaisen sateenkaaren mielestä kokoomus, demarit, vihreät ja vasemmistoliitto kantavat asiassa rottina poliittista vastuuta, koska kyseiset valtuustoryhmät ovat jatkuvasti alibudjetoineet palveluja.


*MIKÄ ROTTA?

Seta jakaa vuosittain Asiallisen tiedon omena -tunnustuspalkinnon henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen asemaa tai levittänyt asiallista informaatiota seksuaalisuuksien ja sukupuolten moninaisuudesta. 

Asiallisen tiedon omena on myönnetty mm. kirjailija-psykiatri Veronica Pimenoffille, Prometheus-leirin tuki-ry:lle, toimittaja Heli Koskelalle, Vantaan kaupunginmuseolle, laulaja Jenni Vartiaiselle ja lauluntekijä Teemu Brunilalle, kirjailija Sofi Oksaselle, Suomen Big-Brother -talolle, kirkon Yhteys-likkeelle.

Seta on tähän asti ilmoittanut itse nuhtelevansa julkisesti asiallisen tiedon omenan vastapainona Kunniarotta-antipalkinnolla sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat toiminnallaan ylläpitäneet seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää tai muuten vaikeuttaneet seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämää.

Kunniarotan on saanut; toimittaja Stig Kankkonen, SPR:n veripalvelu, professori Tuula Tamminen, muusikko Sakari Kuosmanen, MTV3 MAX -televisiokanava, Turun Sanomat, kirkkoherra Torsten Sandell, ylipormestari Raimo Ilaskivi, kansanedustaja Bjarne Kallis, kenraali Gustav Hägglund ja Instrumentarium.

MIKÄ LEIKKAUSPOLITIIKKA?

Tässä on nyt lista hallituksen leikkauksista. Katsokaa tätä listaa ja sanokaa miksi Paavo Arhinmäki ja Jutta Urpilainen ovat tyytyväisiä. Laskekaa tästä kenelle laman laskua laitetaan. Miksi vasemmistoliiton ja demarien johto ilkeää puhua tuloerojen kaventumisesta ja puolustella leikkauksia jotka iskevät kohtalokkain seurauksin ihmisten arjen turvaan ja hyvinvointiin?

- Kuntien rahoitusta leikataan tänä ja ensi vuonna noin 1,5 miljardilla eurolla

- Arvonlisäveroa korotetaan. Tämä kohdistuu kaikkein raskaimmin pienituloisiin, joiden menoista välttämättömyystarvikkeiden kulutus
vie suuremman osa kuin isotuloisilla. ALV -päätös leikkaa kuluttajilta ja pienyrittäjiltä 750 miljoonaa euroa.

- Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusindeksiä jäädytetään
kolmeksi vuodeksi.

- Yliopistoilta leikataan kymmeniä miljoonia. Opetus- ja
kulttuuritoimen leikkaukset ovat yhteensä 138 miljoonaa.

- Lapsilisien indeksikorotukset jäädytetään kolmeksi vuodeksi,
mikä leikkaa niitä 100 miljoonaa.

- Työ- ja elinkeinoministeriön varoja leikataan noin 80
miljoonaa vaikka työttömyys kasvaa.

- Autonkäytön kilometrikorvauksia vähennetään 70 miljoonalla
eurolla.

- Kehitysyhteistyöstä leikataan lisää 30 miljoonaa jo
hallitusohjelmassa sovitun kehitysyhteistyörahojen
jäädyttämisen lisäksi.

- Maa- ja metsätalousministeriöltä leikataan 55 miljoonaa.

- Ympäristöhallinnosta leikataan 5 miljoonaa.

- Asuntopolitiikasta vähennetään 15 miljoonaa.

- Eläkkeiden leikkaaminen aloitettiin lopettamalla varhennettu
vanhuuseläke, nostamalla osa-aikaeläkkeen ikäraja 61 vuoteen.

- Työttömyysturva porrastetaan niin, että nuoret ja alle 3
vuoden työsuhteessa olevilta leikataan ansiosidonnaisen
turvan pituudesta viidennes (500 päivästä 400 päivään)

- Työeläkemaksuja korotetaan 0,2 % niin työntekijöiltä kuin
työnantajilta, niin pieniltä ja kuin isoilta yrityksiltä.

- Pienituloisille epäedullista suuntausta verotuksessa ilmentää
myös se, että valtionosuuksien leikkauksen seurauksena useat
kunnat joutuvat nostamaan kunnallisia tasaveroja.

SKP:n HLBT työryhmä mukana HELSINKI PRIDE 2012 kulkueessa


SKP:n HLBT työryhmä mukana HELSINKI PRIDE 2012 kulkueessa

Lauantaina 30.6. kello 13.00 Senaatintorilta lähtee PRIDE-paraati kaupungin halki ja päätyy Finlandiatalon taakse Hakasalmen puistoon. Punainen sateekaari on mukana kulkueessa ja Hakasalmen puistossa meillä on oma teltta ja infopöytä. Mitä banderollissa lukee, palastetaan vasta paraatissa. 

Tule, osallistu ja tee vastalause hallitukselle joka ei tee mitään HLBT-hyvinvoinnin eteen.

Punainen sateenkaari on huolestunut Suomen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tilasta. Suomessa on kuuden puolueen sateenkaarihallitus, jonka leikkauspolitiikka heikentää HLBT-vähemmistöjen yhdenvertaisia oikeuksia, kurjistaa heikoimmassa olevan homojen ja lesbojen elämää ja estää parisuhteessa elävien perheoikeuksien toteutumista.Hallitus ei tartu ja edistä transihmisten oikeuksia eikä hallitusohjelmassa pyritä edistämään sukupuolineutraalia avioliittolakia tai samaa sukupuolta olevien oikeutta adoptioon.

Punaisen sateenkaaren mielestä Suomi säästää kokoomuksen johdolla pian itsensä hengiltä, marginalisoi vähemmistöjä, luo köyhyyttä, lisää tuloeroja ja edistää tuloerojen kasvua. Hallituksen säästöohjelmat ja budjettiraamit leikkaavat nyt vakavasti juuri sieltä missä sukupuoli – ja seksuaalivähemmistöjen hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja yhteiskunnallista osallistumista pitäisi kehittää – sivistyksestä, koulutuksesta ja kulttuurista.
Euopean Left LGTB- working group;

Dear comrades,

We, members of the Party of the European Left who are concerned with the issues
Lesbians, Gays, Bisexuals, Transsexuals, transgender and Intersexuals in their
parties, gathered In Berlin on January 14, 2012 and decided to reactivate and
reorganise the lgbt+ working group of the European Left.
We agreed to put into the focus of our future work the following:
Fight against discrimination, especially against the different civil rights of the
partnership institutions in the different countries (or the absence of such),
which is an obstacle to freedom of settlement in the EU. Support for the
already existing initiatives (ILGA etc.) in this direction.
Fight against homo- and transphobia, especially support for the lgbt
communities in countries with an extraordinarily homophobic society (including
support for prides etc.)

Fight for the human and civil rights of trans* persons.

“Inner party education”: deepening the knowledge about lgbt issues in the EL
and its member parties and strengthening the visibility of lgbt.
In this sense, the participants agreed on writing this open letter to all meber and
observer parties, asking them to support and encourage the work lgbt groups in their parties to establish trustful relations and an exchange of views with the lgbt
community to include lgbt issues in their programmatic work to fight all kinds of homo- and transphobia in the society of their countries and in Europe
to strive for a full equality of rights for all human beings, not regarding their
sexual orientation or gender identity.

To promote that, we would like ask all member and observer parties to encourage
existing lgbt structures to join the lgbt+ working group. If such structures do not exist we ask the parties to name a contact person, who will be responsible for lgbt issues in the respective party. The members of the EL lgbt+ working group are ready to support member and observer parties in the improvement of their work on lgbt
issues.

We are looking forward to your answer and to welcome comrades from all parties in
our working group.

Comradely,
The members of the EL lgbt+ working group