``

``
Helsiink Pride 2014 kuva T. Koivisto

Translaki muutettava
Valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö Seta on julkaissut 24.4.2018 raportin translasten ja intersukupuolisten lasten hyvinvoinnista, hoidosta ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Moninaiset lapsemme -raportin mukaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten oikeuksia ja hyvinvointia laiminlyödään vakavasti.

Raportin mukaan 9-luokkalaisista vähintään 5,6%:lla on sukupuolen moninaisuuden kokemuksia.
-       


-

-Se ei ole pieni määrä, vaikka vähemmistö onkin. Tämän ikäiset nuoret ovat alttiita vaikutuksille ja muiden mielipiteille. Sen ovat ottaneet esille myös Aito avioliitto ry sekä heidän riveissään toimivat Kristillisdemokraatit. Heidän mielestään ratkaisu tosin olisi se, ettei lapsille puhuttaisi lainkaan sukupuolen moninaisuudesta, ainakaan kouluissa. Se jäisi siis vanhempien vastuulle, jos he haluavat asiasta lapsilleen puhua, sanoo Punaisen sateenkaaren Anni Kivistö


Eikö olisi parempi tarjota kaikille lapsille ja nuorille sama tutkittu tieto koulun penkillä, kuin jättää vastuu vanhemmille tai pahimmassa tapauksessa vain heille itselleen? Miten voisikaan käydä, jos vaikkapa transnuoren vanhemmat jakavat Aito avioliitto ry:n mielipiteet? Toivon, että Setan viime vuonna julkaisema opas sukupuolen moninaisuudesta on käytössä mahdollisimman monessa koulussa. Tiedon lisääminen on avainasemassa näiden nuorten aseman parantamisessa, mutta muutoksia translakiin tarvitaan myös. Toivottavasti seuraava hallitus saa muutokset aikaan, kun nykyinen on siitä työstä jo kieltäytynyt, YK:n moitteista huolimatta” sanoo Anni Kivistö.

SKP:n Punainen sateenkaari yhtyy Setan puheenjohtajan Viima Lampisen ajatukseen tarvittavista muutoksista. Punainen sateenkaari vaatii translakiin kokonaisuudistusta, kansainvälisten hoitosuosituksien noudattamista, intersukupuolisten lasten sukuelinkirurgia kieltämistä ja sukupuolen moninaisuudesta tiedottamisen lisäämistä. 

Setan raportti translasten hyvinvoinnista ja oikeuksista Suomessa

Sateenkaarikansa mukana Venezuelan vallankumouksessa

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sateenkaarilippua Venezuelan Caracasin solidaarisuustapahtumassa  kantavat Isaías Rodriguez (kuvassa oikealla),  Leandro Villoria (kuvassa keskellä) ja JP (Juha-Pekka) Väisänen Caracasissa.
Heinäkuussa valitun Venezuelan perustuslakia säätävän edustuston varapuheenjohtaja Isaías Rodriguez, Venezuelan sosialistipuolueen PSUV:n sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen HLBTQI-toimitsija Leandro Villoria tapasivat yhdessä SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen kanssa Caracasissa.

Venezuelan bolivaarinen hallitus kutsui Caracasiin 4 päiväiseen solidaarisuustapahtumaan syyskuussa yli 200 Venezuela solidaarisuus-aktivistia, lehtimiestä, rauhanaktivistia, akateemikkoa ja poliittisten puolueiden edustajaa yli 70 maasta keskustelemaan rauhasta, kansojen itsemääräämisoikeudesta ja osallistuvasta - bolivaarisesta demokratiasta.

- Olemme keränneet nimiä yhdenvertaisen avioliittolain puolesta. Useat näkyvät poliitikot kuten perustuslakia säätävän elimen varapuheenjohtaja Rodriguez, ovat julkisesti ilmaiseet tukensa hlbtqi-politiikallemme ja tukevat lakialoitetta samansukupuolisten oikuedesta avioliiittoon, kertoo Venezuelan sateenkaarikansan puoluestapuhuja Leandro Villoria

Venezuelan sosialistipuolueessa PSUV:ssa sateenkaarikansan asioita koordioidaan puolueen feministiryhmässä. Uusimpana konkreettisena ja näkyvänä tempauksena ryhmä on printannut pitkin maata julisteita, joissa kerrotaan ettei kyseisessä tilassa ole tilaa sukupuoleen tai , seksuaalisuuteen kohdistuvalle syrjinnälle.

- SKP:n punaisella sateenaarella on varmasti paljon opittavaa PSUV:n sateenkaarihankkeista, patriarkaattiin ja imperialismiin kohdistuvata kritiikistä ja käytännön toimista. Toivonkin, että nyt kun molempien puolueiden hlbtqi-työryhmien osalta ollaan tutustuttu voidaan siirtyä askel lähemmäksi ja alkaa suunnitella yhteistyötä ja molemminpuolista solidaarisuuttaa, sanoo SKP:n puheenjohtasja JP (Juha-Pekka) Väisänen

SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka)Väisänen; Translakia ei saa vaieta YK:ssa


 
SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen vetoaa pääministeri Juha Sipilään ettei translaista vaiettaisi YK:ssa.
Suomi oli toukokuussa 2017 arvioitavana YK:n ihmisoikeusneuvostossa, jossa jäsenmaat antoivat Suomelle yhteensä 153 suositusta ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Ennakkotietojen mukaan Suomi aikoo nyt hylätä 37 suositusta muun muassa suositukset translain uudistamisesta.   

YK:lla on käytössä tällaisten suositusten kautta vaikuttaminen. Viime kierroksella neljä vuotta sitten Suomi sai 78 suositusta, joista se hylkäsi vain viisi. 

Keskustapuolueen Juha Sipilän hallitus on leikkauspolitiikallaan ajanut suomalaisten vähemmistöjen ja sateenkaarikansan ahtaalle. Ennakkotietojen mukaan virallinen Suomi ei ole edes perustelemassa kantaansa ohittaa translain uudistus. 

Useat maat ovat YK:n kautta suositelleet Suomelle translain uudistusta, erityisesti sterilisaatio- ja lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista sukupuolen juridisen vahvistamisen edellytyksenä. Myös kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat toistuvasti huomauttaneet, että Suomen nykyinen laki loukkaa ihmisoikeuksia.  

Transsukupuolisten tilanne voidaan saattaa muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaiseksi. Lakia on muutettava koska transsukupuolisten ihmisten oikeuksia poljetaan edelleen Suomessa ja koko EU:n alueella. 

Suurimmassa osassa Eurooppaa transsukupuoliset altistetaan erilaisille peruuttamattomille toimenpiteille, kuten Suomessa edelleen käytössä oleville pakkosterilisaatioille. Trsanssukupoliset joutuvat todistelemaan identiteettiään useille lääkäreille ja psykologeille ennen kuin todellinen sukupuolensa vahvistetaan.   

 Vetoan pääministeri Juha Sipilään translain uudistamiseksi ja että Suomi heräisi YK-suosituksiin. Nykyinen laki loukkaa transsukupuolisten ihmisoikeuksia. Pakkosterilisaatio ja turhat tutkimukset on lopetettava.    

Työväenliikkeen tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. SKP:n poliittinen toimikunta on linjannut (16.12.2014), että sukupuoli pitäisi voida muuttaa ilmoittamalla siitä maistraattiin, korjattu translaki tulisi saada voimaan mahdollisimman pian ja kolmas sukupuoli pitäisi tunnustaa, jotta lääkärien ei tarvitsisi päättä vastasyntyneen sukupuolta epäselvissä tapauksissa.

JP Väisänen: Sateenkaaríkansa irti kahleista
SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisäsen mielestä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat tietenkin osa karnevalistista pridejuhlaparaatia mutta myös tärkeä osa oikeuksiensa puolesta taistelevaa työväenluokkaa. Väisänen vetoaa sateenkaarijärjestöihin, että ne alkavat luokkatietoisemmin vaatia oikeutta osallistua yhteisen vastuun kantamiseen.

VAPAUS on vaativa prosessi. On tiedostettava ihmistä sortavat rakenteet. Nykyiset markkinoiden diktatuuriin perustuvat rakenteet sortavat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä – sateenkaarikansaa. Transihmisten osalta sorto näkyy räikeimmillään pakkosterilisaatiovaatimuksena ehtona henkilön juridisen sukupuolen tunnustamiselle.

Sukupuoli ja seksuaalivähemmistöt ovat osa karnevalistista pridejuhlaparaatia mutta myös tärkeä osa oikeuksiensa puolesta taistelevaa työväenluokkaa. Kyllä me homot ja lesbot tiedämme miten kapitalismi sortaa Sateenkaarityöläisiä ja alistaa työntekemisen ja työsopimukset suurpääoman voitontavoittelulle. Sateenkaarikansa ei vapaudu kahleistaan vain katsomalla yksisilmäisesti, vaikka vain translakiin tai sukupuolien tasa-arvokehitykseen, joita toki on pidettävä taistelumme keskiössä.

HLBTQI-toverien toivoisi tiedostavan, että myös sateenkaarikansa on osa työväenluokkaa ja yhteistä radikaalia rintamaa, jonka yhteistaistelulla vapaus tarkoittaa vapautumista ihmistä sortavista rakenteista ja jonka päämääränä voi olla arvojen uudelleen määrittely niin, että ihminen tulee aina ennen taloutta eikä niin kuin kapitalismissa ja markkinoiden logiikassa, jossa voitot ja bisnes sanelevat järjestyksen.

VASTUU tarkoittaa osallistuvaa demokratiaa ja yhteiskuntaa, jossa ihmiset voivat vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin. Miten osallisuus onnistuu tämän päivän Suomessa? Heikosti. Harvalla meistä on mahdollisuus valita missä ja miten asuu. Harvalla meistä on mahdollisuus valita missä ja miten monta tuntia on töissä.

On väärin ja sietämätöntä, että Suomessa ja EU:ssa valta on keskittynyt pankkien ja yritysten suurimpien omistajien ja johtajien, Elinkeinoelämän keskusliiton, tärkeimpien ministereiden, presidentin sekä Euroopan unionin ja valtion huippuvirkamiesten eliitille.

Sateenkaarikansan on herättävä uuteen radikaaliin rooliinsa. On meidän kaikkien tehtävä laajentaa vallan käsitystä ja korjattava suomalaista demokratiaa. On meidän jokaisen tehtävä värittää se kaikissa sateenkaaren väreissä nykyisen rahan vallan värien sijaan.  Valtaa on keskittämisen sijaan jaettava. Mediaa ja tiedotusta supistamisen ja sensuroinnin sijaan avattava ja saatava erilaiset ihmiset, erilaiset ajattelijat ja eriävät mielipiteet esille – vanhaa valtaa haastamaan!

Vastuulla pitää myös tarkoittaa kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistamista. Hyvässä yhteiskunnassa ei vain poliittisilla puolueilla pitäisi olla oikeus päättää asioista. Hyvässä yhteiskunnassa bisneksen pitää olla renki. Kansalaisjärjestöillä ja esim. sateenkaarikansalla erilaisilla järjestöillä tulee olla laajempaa merkitystä kuin vain lausunnon antajan rooli lakeja valmisteltaessa. Sateenkaarikansan erilaisilla järjestöillä voisi hyvin olla oma erityinen paikkansa kaupunkinen kaupunginosavaltuustoissa tai korttelitoimikunnissa.

VALTAA on siis jaettava eikä supistettava kuten esimerkiksi Helsingissä on juuri tehty. Pelkän kommentoijan roolin lisäksi kansalaisjärjestöillä tulee olla myös valtaa päättä alueellisesti myös rahan käyttämisestä – budjeteista. Aloitteemme on siitäkin näkökulmasta radikaali ja entistä tarpeellisempi.

Vetoan kaikkiin sateenkaarijärjestöihin, että ne alkavat luokkatietoisesti suunnitella, rakentaa ja vaatia oikeutta osallistua yhteisen vastuun kantamiseen ja ottavat vallan itselleen.
Helsinki Pride teema ”VASTUU JA VAPAUS” on siitäkin huolimatta, että se kuulostaa Kokoomuksen vaalilaululta, ihan hyvä Pride-teema. 

On todella tarpeellista, että sateenkaarikansa alkaa tiedostaa oman roolinsa osana työväenluokkaa ja yhteistä radikaalia rintamaa, jonka yhteistaistelulla vapaus tarkoittaa vapautumista ihmistä sortavista rakenteista ja jonka päämääränä voi olla arvojen uudelleen määrittely niin, että ihminen tulee aina ennen taloutta eikä niin kuin kapitalismissa ja markkinoiden logiikassa jossa voitot ja bisnes sanelevat järjestyksen.

Hyvää Pridea kaikille! Minulle nämä juhlat ovat aina olleet vapautuspäivät. Suosittelen kaikille kahleista irtaantumista!

Suomen kommunistinen puolue
puheenjohtaja
JP (Juha-Pekka) Väisänen