``

``
Helsiink Pride 2014 kuva T. Koivisto

SKP:n SUVAKKI-kynttilä haastaa kansallismieliset sinivalkoiset


Suomen kommunistisen puolueen toimistolla järjestetään ensi viikon torstaina 3.6. kello 16–18 kansalliset kynttilätalkoot. Kaikille avoimessa ja maksuttomassa työpajassa opiskellaan miten tehdään Suvakki*-kynttilä.  

 SKP:n puheenjohtaja käsitetaiteilija JP Väisänen ohjaa suvakkityöpajaa osoitteessa Hitsaajankatu 9 A 6. kerros. 

Tervetuloa rasismin vastaisiin talkoisiin ja vaatimaan loppua Linnan juhlille. 

Toimittajille ja työpajaan osallistujille glögi ja piparitarjoilu.

*suvakki

  1. (nettislangia, halventava) suvaitsevaisuuden kannattaja tai edistäjä.

Trans, eteenpäin!

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa ei ole sijaa yleiselle oikeudenmukaisuudelle. Yhdenvertaisuus mainitaan siinä kaksi kertaa ja ihmisoikeudetkin vain viisi kertaa, kun talous nostetaan esille noin 100 kertaa ja turvallisuuskin 40 kertaa. Yritystoimintaan ja omistamiseen luvataan kuluvalla hallituskaudella miljardiluokan verohelpotuksia, ja asehankintoihin 11 miljardin lisäys.

Toisaalla leikkaukset ja heikennykset kohdentuvat jo ennestään heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin, naisiin, opiskelijoihin ja eläkeläisiin. Globaalisti kehitysyhteistyöhön kohdistettavat leikkaukset vaikeuttavat köyhyyden poistamista sekä demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumista. Sipilän pudottama giljotiinin terä katkaisee   merkittävästi myös sateenkaari kansan kaulaa mm työttömyysturvan ja muiden sosiaalietuuksien leikkauksien kautta.
                     
Transsukupuolisten ihmisten oikeuksia poljetaan edelleen koko EU:n alueella. Suurimmassa osassa Eurooppaa transsukupuoliset altistetaan erilaisille peruuttamattomille toimenpiteille, kuten Suomessa edelleen käytössä oleville pakkosterilisaatioille. Tsanssukupoliset joutuvat todistelemaan identiteettiään useille lääkäreille ja psykologeille ennen kuin todellinen sukupuolensa vahvistetaan.

Vetoamme Sipilään translain uudistamiseksi. Haluamme muistuttaa, että nykyinen laki loukkaa transsukupuolisten ihmisoikeuksia. Pakkosterilisaatio ja turhat tutkimukset on lopetettava.

Työväenliikkeen tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. SKP:n poliittinen toimikunta on linjannut (16.12.2014), että sukupuoli pitäisi voida muuttaa ilmoittamalla siitä maistraattiin kuten esim. Argentiinassa, Saksassa ja Tanskassa, korjattu translaki tulisi saada voimaan mahdollisimman pian ja kolmas sukupuoli pitäisi tunnustaa, jotta lääkärien ei tarvitsisi päättä vastasyntyneen sukupuolta epäselvissä tapauksissa. 

Punainen Sateenkaari yhtyy Amnestyn tuoreeseen kannanottoon: ”Juridisen sukupuolen vahvistamisen ehdoksi ei saa asettaa lisääntymiskyvyttömyyttä eikä mitään lääketieteellistä hoitoa, toimenpidettä tai diagnoosia. Ehdoksi ei myöskään saa asettaa terveydenhoitohenkilöstön tai muun kolmannen osapuolen lausuntoa tai vastaavaa. Juridisen sukupuolen vahvistaminen ja henkilön mahdollisesti tarvitsema lääketieteellinen hoito pitää erottaa toisistaan, eikä niiden toteutumista saa ehdollistaa toisistaan riippuviksi. Mahdollisten lääketieteellisten hoitojen tulee perustua kunkin potilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Juridisen sukupuolen vahvistamisen pitää olla sujuvaa ja nopeaa.”

Nämä vaatimukset ovat yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa. Translain uudistaminen poistaisi lainsäädännöstämme ihmisoikeuksia loukkaavan kohdan, josta YK on useasti Suomea huomauttanut.

Punainen Sateenkaari osoittaa tukensa myös Kreikan Syrizalle, joka ajaa köyhien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Niin kreikkalaisten kuin suomalaistenkin perusoikeuksien puolustamisessa on kyse sosiaali-, talous-, kulttuuri- ja ihmisoikeuksista, kuten HLBTQ-oikeuksista. Alas alhainen alistuspolitiikka!

Punainen sateenkaari Helsinki Prideilla 2015
Tervetuloa puolustamaan luokkakantaisesti kaikkien tasa-arvoista oikeutta olla sellaisia kuin ovat.

Sipilän hallituksen leikkaukset osuvat kaikkiin riippumatta siitä, mihin kohtaan seksuaalisen suuntautumisen kirjoa he sattuvat asettumaan.

Iloinenee ja värikäs karnevaalikulkue lähtee Senaatintorilta, jossa kokoonnumme jo perinteiseen tapaan Aleksanteri II:n patsaalle keskelle toria. Siitä siirrymme kulkueen lähtiessä omalle paikallemme muiden joukkoon.

Marssi päättyy Kaivopuistoon, jossa järjestetään puistojuhla.


Meidän FB tapahtuma
https://www.facebook.com/events/1590971951167263/

Lisätietoa Helsinki Prideista
https://www.facebook.com/events/874161902650548/

Homobaarista leikkauspolitiikanvastainen vaihtoehtofoorumi


Punaisen sateenkaaren ja Euroopan vasemmiston sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen työryhmän jäsen Anni Kivistö  (kuvasssa) osallistui Pariisin vaihtoehtofoorumissa keskusteluun sateenkaaripolitiikan tilanteesta Euroopassa.


Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa transihmisten kehollista koskemattomuutta, yksityisyyden ja perhe-elämän suojaa, oikuett terveyteen sekä itsemääräämisoikeutta. Eduskuntaan on perustettu sateenkaariasioiden tiedottamisen ja oikeustaistelun verkosto ja tasa-arvolaki on uudistettu.

- Uusi tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella mutta vielä on Suomessakin käytävä tiukka taistelu siitä, että lisääntymiskyvyttömyys ja naimattomuus sukupuolen vahvistamisen edellytyksinä poistetaan translaista, sanoo Kivistö Pariisin puheessaan Marais:n kaupunginosan ytimessä, jossa paikallisesta homobaarista Duplexista tuli 30.-31.5. yksi Euroopan vasemmiston leikkauspolitiikan vastaisista vaihtoehtofoorumeista.

Työväenliikkeen tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. SKP:n poliittinen toimikunta on linjannut (16.12.2014), että sukupuoli pitäisi voida muuttaa ilmoittamalla siitä maistraattiin kuten esim. Argentiinassa, Saksassa ja Tanskassa, korjattu translaki tulisi saada voimaan mahdollisimman pian ja kolmas sukupuoli pitäisi tunnustaa, jotta lääkärien ei tarvitsisi päättä vastasyntyneen sukupuolta epäselvissä tapauksissa. 

- Koen työni Euroopan vasemmiston HLBTQ-työryhmässä merkitykselliseksi.Yhteistyö on paljolti tiedon jakamista. Samalla työryhmä auttaa löytämään ratkaisuja ongelmiin, joita vähemmistöt Euroopassa kohtaavat. Yhdessä tiedostaa myös paremmin eri maiden toisistaan suurestikin vaihtelevat tilanteet. Esimerkiksi Kreikassa Syriza on ensimmäinen puolue, joka oikeasti haluaa edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, listaa Anni Kivistö

The Communist Party of Finland supports the recognition of a third gender and legal gender notification by means of a personal statementHelsinki, 15.12.2014
Political Bureau of the CPF


The current Finnish legislation violates physical integrity, protection of privacy and family life, the right to health, as well as the right to self-determination of transsexual people

The aim of the labor movement is a society where all people are equal. All should have equal rights and obligations irrespective of their gender or sexual orientation. The legal requirement to live in compliance with a certain gender role is not justified in the light of modern understanding of gender and therefore legislation needs to be updated to meet people's identities.

The Nordic Youth Council has proposed the recognition of a third gender in the entire Nordic region. The terms of gender recognition are of crucial importance for the realization of human rights of transgender people.

The situation and research challenge to change the Act on transsexualism.

The United Nations Commissioner for Human Rights, the Council of Europe, the European Parliament and a wide range of civil society organizations in Finland and internationally have, inter alia, demanded the removal of terms that violate the human rights of trans people. Finland is not a forerunner: in Argentina, Germany and Denmark, gender is notified personally. Similarly, Norway is preparing amendments to the law on transsexualism. The research on discrimination against transgender people carried out by the EU Agency for Fundamental Rghts corroborates the need for change of law.

Medical and legal sex correction

CPF demands that notification of gender be introduced into the law, meaning that the legal notification of gender needs to be based on a statement made by the person concerned. Gender recognition could be based on a personal statement made to the register office as it is for instance the case in Denmark and Argentina. CPF demands in addition that the mentioning of reproductive inability be deleted from the law.

The legal amendment must ensure that transgender people parenthood be safeguarded as a principle of human rights and in line with data protection rights. Thus, it should be possible that the person who has given birth to a child can be recognized to be the child's father. With regard to existing children, in turn, it should be possible to change motherhood into fatherhood and fatherhood into motherhood.

From a human rights perspective minors should also enjoy the right to rectify their legal gender status.


In addition, it is necessary to change the situation in which the doctor operates a baby whose gender can not be clearly defined. Parents of intersexual babies should enjoy the possibility to register their newborn child in the register of the third sex rather than being forced to have their child operated. Modifying legal gender is less risky than physically changing the human body.

Studies show that on average, one out of five of the employed or job seekers felt they have been discriminated against in employment or job search. With regard to trans people, the same study shows that up to one in three experienced discrimination in employment or job search.

At work the place there is a need for bold initiatives and for fair jobs that respect the diversity of working people. When renewing the industrial relations, the trade union movement must take into account the needs of gender and sexual minorities.

The Communist Party wants to promote gender equality and the right of people to define themselves. That is why the Communist Party supports the recognition of a third gender.

Punainen sateenkaari juhlii: SKP Suomen edistyksellisin puolue! SKP kannattaa kolmannen sukupuolen tunnustamista ja juridisen sukupuolen vahvistamista henkilön omana ilmoituksenaSKP kannattaa kolmannen sukupuolen tunnustamista ja juridisen sukupuolen vahvistamista henkilön omana ilmoituksena

SKP:n poliittinen toimikunta 15.12.2014
Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa transihmisten kehollista koskemattomuutta, yksityisyyden ja perhe-elämän suojaa, oikeutta terveyteen sekä itsemääräämisoikeutta.
Työväenliikkeen tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet myös riippumatta heidän sukupuolestaan tai sukupuolisesta suuntautumisestaan. Lain vaatimus tietyssä sukupuoliroolissa elämisestä ei ole perusteltu nykyaikaisen sukupuolikäsityksen valossa ja siksi säädökset on päivitettävä vastaamaan ihmisten identiteettejä.
Pohjoismainen nuorten neuvosto on esittänyt kolmannen sukupuolen hyväksymistä koko Pohjolaan. Sukupuolen vahvistamisen ehdot vaikuttavat keskeisesti transihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Tilanne ja tutkimus haastavat muuttamaan translakia

Transihmisten Ihmisoikeuksia loukkaavien ehtojen poistamista ovat vaatineet muun muassa YK:n ihmisoikeusvaltuutettu, Euroopan neuvosto, Euroopan parlamentti ja laaja joukko kansalaisjärjestöjä Suomessa ja kansainvälisesti. Suomi ei ole maana edelläkävijä: Argentiinassa, Saksassa ja Tanskassa sukupuoli ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Samoin Norja valmistelee translakimuutosta. EU:n perusoikeusviraston tutkimus transihmisten syrjinnästä vahvistaa lainmuutoksen tarpeen.

Lääketieteellinen ja juridinen sukupuolenkorjaus

SKP vaatii lakiin sukupuolen vahvistamisesta kirjattavaksi, että juridisen sukupuolen vahvistaminen tulee perustua henkilön omaan ilmoitukseen. Sukupuolen vahvistaminen voisi perustua maistraatille tehtävään omaan ilmoitukseen, kuten esimerkiksi Tanskassa ja Argentiinassa. SKP esittää myös vaatimusta lisääntymiskyvyttömyydestä poistettavaksi laista.
Lakimuutoksessa on varmistettava, että transsukupuolisten ihmisten vanhemmuus turvataan ihmisoikeusperusteisesti sekä tietosuojaa kunnioittaen. Näin ollen tulisi olla mahdollisia, että lapsen synnyttäjä voidaan todeta lapsen isäksi. Jo syntyneiden lasten osalta puolestaan pitäisi olla mahdollista, että äitiys muuttuisi isyydeksi ja isyys äitiydeksi.
Ihmisoikeusnäkökulmasta myös alaikäisille on mahdollistettava juridisen sukupuolen korjaaminen.
Lisäksi on muutettava tilanne, jossa lääkäri leikkaa vauvan kun sen sukupuolta ei voida selvästi määritellä. Intersukupuolisten vauvojen vanhemmilla pitää olla pakkoleikkaamisen sijaan mahdollisuus vastasyntyneen kirjaamisesta kolmanteen sukupuoleen. Juridista sukupuolta on riskittömämpää muuttaa kuin kehoa.
Tutkimuksen mukaan keskimäärin yksi viidestä työssäkäyvästä tai työtä etsivästä koki tulleensa syrjityksi työelämässä tai työnhaussa. Transihmisistä saman tutkimuksen mukaan jopa joka kolmas koki syrjintää työelämässä tai työnhaussa.
Työelämässä tarvitaan myös rohkeita aloitteita ja reiluja kaikkien työläisten erilaisuutta kunnioitettavia työpaikkoja. Ammattiyhdistysliikkeen on huomioitava sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tarpeet kun työelämän pelisääntöjä uudistetaan.
SKP haluaa edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisten oikeutta määritellä itse itsensä. Siksi SKP kannattaa kolmannen sukupuolen tunnustamista.